*Wyrażam zgodę na: (i) przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego przez CHEP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa), (ii) na otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany powyżej adres e-mail, informacji handlowych wysyłanych przez CHEP Polska Sp. z o.o. oraz na (iii) używanie elektronicznych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 

Zgoda może być odwołana w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody. W przypadku chęci wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych przez CHEP POLSKA Sp.  z o.o. należy wysłać wiadomość na adres e-mail privacy@brambles.com. Administratorem Twoich danych jest CHEP POLSKA Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ulicy Domaniewskiej 48, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028634, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5262452384.

 

Przesyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CHEP zgodnie z polityką prywatności CHEP