σε περίπτωση που το σημείο έχει όνομα , πχ "Super market" η "εργοτάξιο"
(σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συντονίσουμε γρήγορα την περισυλλογή)
Παρακαλούμε, προσθέστε εδώ οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να μας βοηθήσει να περισυλλέξουμε τον εξοπλισμό , δηλαδή ώρες λειτουργίας ή συγκεκριμένες ημέρες για να παραλάβουμε. Ευχαριστώ!